LENTE - Logoterápia és Egzisztenciaanalízis Nemzetközi Tudományos Egyesület

Logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak

2013 februárjától két féléves (200 órás) képzés indul a LENTE és az Apor Vilmos Katolikus FÅ‘iskola (Vác) együttműködésében. A felvétel feltételei: Alapképzésben pedagógusképzés, társadalomtudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsésztudomány, hitéleti, művészet, művészetközvetítés, gazdaságtudományok képzési területek bármelyikén szerzett oklevél.

A képzés leírása, idÅ‘beosztása és a jelentkezési feltételei érhetÅ‘k a fÅ‘iskola honlapján.
 
2012.11.03.

 

Nemzetközi konferencia Bécsben

A logoterápia jövÅ‘je (The Future of Logotherapy) címmel március 16-18 között nemzetközi konferenciát szervezett a bécsi Viktor Frankl Intézet (Viktor Frankl Institut Wien). A konferenciának a Billrothaus adott otthont, ahol a második világháborút követÅ‘en Frankl elsÅ‘ elÅ‘adását megtartotta. A konferencia elsÅ‘ napján Dr. Eleonore Frankl üdvözölte a konferencia résztvevÅ‘it.

A 29 országból érkezÅ‘ 160 résztvevÅ‘ között egyesületünket Dr. Vik János, Dr. Sárkány Péter és Dr. Csiszár Klára képviselték. A Romániára valamint Magyarországra vonatkozó kihívásokat Sárkány Péter és Vik János a konferencián elhangzott elÅ‘adásaikban hangsúlyozták.

Vik János kiemelte a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, Római Katolikus Teológia karán működÅ‘ Pasztorális Tanácsadás mesterképzÅ‘ program keretében történÅ‘ logoterápia oktatást, valamint a logoterápia iránti fokozott érdeklÅ‘dést a papképzés folyamatában.

 © All Rights Reserved

Sárkány Péter az Apor Vilmos Katolikus FÅ‘iskola (Vác) logoterápiai tanácsadás és személyiségfejlesztés szakirányú továbbképzési szak elindításáról és jövÅ‘beni kihívásairól számolt be, valamint a logoterápiás képzések központosított nemzetközi akkreditációjának szükségességét is vázolta.

 © All Rights Reserved

A részletes program és az elhangzott elÅ‘adások kivonatai.

 Egyesületünk képviselÅ‘i a konferencia kapcsán megerÅ‘södtek abban, hogy a Frankl-i logoterápiának van jövÅ‘je Közép(Kelet) Európa országaiban. Ennek értelmében pedig fontos a LENTE feladatait megtervezni, s a megvalósítások révén – az érdeklÅ‘dÅ‘k igényei szerint – az élet értelmének kérdését Frankl-i módszerekkel keresni és vállalni.

2012.04.01.

 


 

 

EMFT Tanulmányi Napok 2016

Az EMFT 2016. április 20-án Tanulmányi Napokat szervez. A részletes program itt érhetÅ‘ el.

 


A LENTE és a Logoterápia Alapítvány évkönyve

Megjelent: Logoterápia & egzisztenciaanalízis 2015 (évkönyv)

SzerkesztÅ‘k: Sárkány Péter, Vik János

Kiadja a LENTE (Kolozsvár) és a Logoterápia Alapítvány (Budapest). Az évkönyv az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság kiadójának gondozásában, a Többlet különkiadványakényt jelenik meg.

Borító, tartalom, elÅ‘szó letölthetÅ‘ itt pdf formátumban. Az évkönyv május közepétÅ‘l elérhetÅ‘, megvásárolható a Logoterápia Alapítvány budapesti és a LENTE kolozsvári székhelyén.